ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

Код за ЄДРПОУ: 22452796
Телефон: (048) 793-48-09
e-mail: zberigach@ukr.net
Юридична адреса: 65038, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Макаренка, 2-А, приміщення 3
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  Україна, Київська область, -, 01001, мiсто Київ, вулиця Бориса Гринченка будинок 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  Серiя АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  (044) 279-65-40, 279-13-25
Факс  (044) 279-13-22
Вид діяльності  Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльностi, а саме депозитарна дiяльнвсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис  Мiж ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." (Зберiгач) та ПАТ "НДУ" (Депозитарiй) укладено депозитарний договiр, за яким депозитарiй веде для зберiгача рахунки у цiнних паперах, на яких вiдображаються операцiї з цiнними паперами, переданими зберiгачем.
 
Найменування  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35917889
Місцезнаходження  Україна, Київська область, -, 04107, мiсто Київ, вулиця Тропiнiна, будинок 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.11.2009
Міжміський код та телефон  (044) 585-42-40
Факс  (044) 585-42-40
Вид діяльності  Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльностi, а саме депозитарна дiяльнвсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис  Мiж ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." (Зберiгач) та ПрАТ "ВДЦП" (Депозитарiй) укладено депозитарний договiр, за яким депозитарiй веде для зберiгача рахунки у цiнних паперах, на яких вiдображаються операцiї з цiнними паперами, переданими зберiгачем. Також мiж ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." (Емiтент) та ПрАТ "ВДЦП" (Депозитарiй) укладено договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв, за яким депозитарiй обслуговувє операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв.
 
Найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОФАУДИТ"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  36921215
Місцезнаходження  Україна, Одеська область, -, 65033, мiсто Одеса, вулиця Василя Стуса, будинок 2I1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  Свiдоцтво №4347
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  25.03.2010
Міжміський код та телефон  (048) 734-01-39
Факс  (048) 734-01-39
Вид діяльності  Аудиторська дiяльнiсть (органiзацiйне i методичне забезпечення аудиту)
Опис  ТОВ "ПРОФАУДИТ" здiйснює виконання аудиторських перевiрок (аудит) та надання iнших аудиторських послуг для Емiтента.