ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

Код за ЄДРПОУ: 22452796
Телефон: (048) 793-48-09
e-mail: zberigach@ukr.net
Юридична адреса: 65038, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Макаренка, 2-А, приміщення 3
 

Річний звіт за 2011 рік

Основні відомості

Скорочене найменування ПРАТ "ПРДКЦ "ФОНДОВИЙ Б.А.Н.К." 

Інформація про державну реєстрацію емітента
Номер свідоцтва А01 №317390 
Дата видачі 27.03.2001 
Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Одеської мiської ради 
Зареєстрований статутний капітал 7 000 000.00 
Сплачений статутний капітал 7 000 000.00 

Банківські установи, що обслуговують емітента
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком Южне ГРУ КБ "ПРИВАТБАНК" 
МФО банку     328704 Рахунок    26007606074936 
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком немає 
МФО банку    немає Рахунок    немає 

Основні види діяльності
Код за КВЕД Вид діяльності
67.12.0  Бiржовi операцiї з фондовими цiнностями 
67.13.0  Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансового посередництва