ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

Код за ЄДРПОУ: 22452796
Телефон: (048) 793-48-09
e-mail: zberigach@ukr.net
Юридична адреса: 65038, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Макаренка, 2-А, приміщення 3
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (андеррайтинг)  Серiя АГ № 572164  03.02.2011  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  23.08.2012 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть)  Серiя АГ № 572163  03.02.2011  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  23.08.2012 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть)  Серiя АГ № 572162  03.02.2011  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  23.08.2012 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв  Серiя АГ № 572165  03.02.2011  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  27.08.2012 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування Місцезнаходження (поштова адреса)