ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

Код за ЄДРПОУ: 22452796
Телефон: (048) 793-48-09
e-mail: zberigach@ukr.net
Юридична адреса: 65038, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Макаренка, 2-А, приміщення 3
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Ревiзор Зеленяк Ольга Прокопiвна № , виданий 31.12.2003 36 981 5.28300000000 % 36 981 0 0 0
Голова Наглядововї ради Грищенко Георгiй Сергiйович № , виданий 12.05.2010 1 0.00014300000 % 1 0 0 0
Член Наглядововї Ради Матейко Оксана Iванiвна № , виданий 11.06.2003 34 969 4.99557100000 % 34 969 0 0 0
Усього   71 951 10.27871400000 % 71 951 0 0 0
Опис