ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"

Код за ЄДРПОУ: 22452796
Телефон: (048) 793-48-09
e-mail: zberigach@ukr.net
Юридична адреса: 65038, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Макаренка, 2-А, приміщення 3
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРНО-ТОРГОВИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ТОВ "ПРДТ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР"
3.1.3. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3.1.4. Поштовий індекс 65033
3.1.5. Область, район Одеська область, Малиновський район
3.1.6. Населений пункт м. Одеса
3.1.7. Вулиця, будинок вул. Василя Стуса, буд. 2/1

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва АБ 250153
3.2.2. Дата державної реєстрації 27.03.2001
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Одеської міської ради Одеської області, державний реєстратор Сергєєва Ганна Серг
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 7000000
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 7000000

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Южне ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
3.3.2. МФО банку 328704
3.3.3. Поточний рахунок 26006060902203
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
немає
3.3.5. МФО банку немає
3.3.6. Поточний рахунок немає

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
д/н д/н

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність)Серія АД № 07580723.08.2012Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку23.08.2022
Опис:
Строк дії ліцензії необмежений. Значення "23.08.2022" в полі "Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)" не відповідає дійсності та проставлене спеціально для уникнення помилок при формуванні річного звіту узв'язку з особливостями програмного забезпечення при допомозі якого він готується.
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність)Серія АД № 07580823.08.2012Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку23.08.2022
Опис:
Строк дії ліцензії необмежений. Значення "23.08.2022" в полі "Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)" не відповідає дійсності та проставлене спеціально для уникнення помилок при формуванні річного звіту узв'язку з особливостями програмного забезпечення при допомозі якого він готується.
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)Серія АД № 07580923.08.2012Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку23.08.2022
Опис:
Строк дії ліцензії необмежений. Значення "23.08.2022" в полі "Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)" не відповідає дійсності та проставлене спеціально для уникнення помилок при формуванні річного звіту узв'язку з особливостями програмного забезпечення при допомозі якого він готується.
Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність зберігача цінних паперівСерія АД № 07581028.08.2012Державна Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку28.08.2022
Опис:
Строк дії ліцензії необмежений. Значення "28.08.2022" в полі "Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)" не відповідає дійсності та проставлене спеціально для уникнення помилок при формуванні річного звіту узв'язку з особливостями програмного забезпечення при допомозі якого він готується.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
д/нд/н
д/н

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента